ห้องเรียนเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ By ครูต่อ

สวัสดีทุกท่าน เว็บไซต์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

ที่มา : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

14 มิถุนายน 2566 พิธีมอบรางวัลหน้าเสาธง การแข่งขัน โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

    โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa), จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทางการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะ การเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเทคโนโลยีด้าน Coding หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์ บูรณาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (STEM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกัน ...อ่านต่อ